Εξοπλισμός Οχήματος Μεταφοράς Επικινδύνων Κλάσης 3