Ανάκτηση Ατμών

Η ΚΑΛΥΜΝΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗ διαθέτει πλήρες σύστημα ανάκτησης ατμών σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία και την Ευρωπαϊκή Οδηγία VOC TR15120. Η γκάμα μας περιλαμβάνει βαλβίδες μεταφοράς ατμών, κεντρικές βαλβίδες εξαερισμού, ταχυσυνδέσμους ανάκτησης ατμών και πλήρη γκάμα ανταλλακτικών για όλο τον εξοπλισμό του συστήματος B / C με ανάκτηση αερίου.

SK1977 - 3" Βαλβίδα Μεταφοράς Ατμών

Product Description

Η ανθεκτική κατασκευή και ο σχεδιασμός για υψηλή ροή καθιστούν αυτή τη βαλβίδα ιδανική επιλογή για τις απαιτήσεις ανάκτησης ατμών.

-Ανθεκτική κατασκευή του κελύφους από κράμα αλουμινίου δοκιμασμένο για αντοχή κελύφους στα 5 bar.

– Συμμορφώνεται με το ευρωπαϊκό πρότυπο EN 13082: 2001 για την διαδικασία σχεδιασμού και δοκιμής βαλβίδων.

– Άνοιγμα του κλαπέ μέσα στο χώρο της δεξαμενής για να αποφευχθεί η απώλεια προϊόντος σε περίπτωση ανατροπής της δεξαμενής.

– Υπερβαίνει τις απαιτήσεις του EN DROP TEST (EN 13082: 2001).

– Τα στεγανοποιητικά Viton είναι τα τυπικά για χειρισμό χωρίς προβλήματα με αμόλυβδη βενζίνη υψηλής περιεκτικότητας σε οκτάνια και πρόσθετα καυσίμων.

– Εσωτερικά εξαρτήματα από ανοξείδωτο χάλυβα για αυξημένη αντοχή στη διάβρωση.

– 8 κοχλίες στα 130mm PCD

Technical Data

MWP: 7 kPa

Βάρος βαλβίδας: 1,7 kg

Πίεση δοκιμής: 20kPa

Downloads

[wpdm_package id=2065 template=”57d7af918045b”]

Video Data

Technical Drawings
SK1977 Design View

SK1977S - 3" Βαλβίδα Μεταφοράς Ατμών

Product Description

Η ανθεκτική κατασκευή και ο σχεδιασμός υψηλής ροής καθιστούν αυτή τη βαλβίδα ιδανική επιλογή για διαδοχικές απαιτήσεις ανάκτησης ατμών όπου ο χώρος είναι περιορισμένος και απαιτείται ευελιξία προσανατολισμού.

-Ισχυρή κατασκευή του κελύφους από κράμα αλουμινίου δοκιμασμένο για αντοχή σε κέλυφος στα 5 bar.

 

– Συμμορφώνεται με το ευρωπαϊκό πρότυπο EN 13082: 2001 στις διαδικασίες σχεδιασμού και δοκιμής βαλβίδων.

 

– Άνοιγμα του κλαπέ μέσα στο χώρο της δεξαμενής για να αποφευχθεί η απώλεια προϊόντος σε περίπτωση ανατροπής της δεξαμενής.

 

– Υπερβαίνει τις απαιτήσεις του EN DROP TEST (EN 13082: 2001).

— Τα στεγανοποιητικά Viton είναι τα τυπικά για χειρισμό χωρίς προβλήματα με αμόλυβδη βενζίνη υψηλής περιεκτικότητας σε οκτάνια και πρόσθετα καυσίμων.

– Εσωτερικά εξαρτήματα από ανοξείδωτο χάλυβα για αυξημένη αντοχή στη διάβρωση.

– Παξιμάδι με ασφάλεια για τη στερέωση της βαλβίδας στην ανθρωποθυρίδα.

Technical Data

MWP: 7 kPa

Βάρος βαλβίδας: 1,6 kg

Πίεση δοκιμής: 20kPa

Downloads

[wpdm_package id=2067 template=”57d7af918045b”]

Video Data

Technical Drawings
SK1977S Design View

Στο άνω άκρο της συλλογής ατμών βρίσκεται το Γενικό εξαεριστικό ατμών. Η ΚΑΛΥΜΝΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗ διαθέτει βαλβίδες εξαερισμού τύπου SK1975. Αυτές οι βαλβίδες περιλαμβάνουν φλογοπαγίδα και ελέγχονται και πιστοποιούνται σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Πρότυπο EN13082. Ανάλογα με την εφαρμογή προσφέρονται σε παραλλαγές Normal Open – SK1975NO και Normal Close – SK1975NC. Η μέθοδος προσαρμογής είναι φλάντζα TW1.

SSK1975NO - 3" Γενικό Εξαεριστικό Ατμών- Normal Open

Product Description

Η ανθεκτική κατασκευή και ο σχεδιασμός υψηλής ροής καθιστούν αυτή τη βαλβίδα ιδανική επιλογή για τις απαιτήσεις ανάκτησης διαδοχικών ατμών.

-Iσχυρή κατασκευή του κελύφους από κράμα αλουμινίου δοκιμασμένο για αντοχή σε κέλυφος στα 5 bar.

 

– Συμμορφώνεται με το ευρωπαϊκό πρότυπο EN 13082: 2001 στις διαδικασίες σχεδιασμού και δοκιμής βαλβίδων.

 

– Άνοιγμα του κλαπέ μέσα στο χώρο της δεξαμενής για να αποφευχθεί η απώλεια προϊόντος σε περίπτωση ανατροπής της δεξαμενής.

 

– Υπερβαίνει τις απαιτήσεις του EN DROP TEST (EN 13082: 2001).

– Τα στεγανοποιητικά Viton είναι τα τυπικά για χειρισμό χωρίς προβλήματα με αμόλυβδη βενζίνη υψηλής περιεκτικότητας σε οκτάνια και πρόσθετα καυσίμων.

– Εσωτερικά εξαρτήματα από ανοξείδωτο χάλυβα για αυξημένη αντοχή στη διάβρωση.

 

– 8 κοχλίες στα 130mm PCD fixing.

Technical Data

MWP: 7 kPa

Βάρος βαλβίδας: 2,1 kg

Πίεση δοκιμής: 20kPa

Downloads

[wpdm_package id=2086 template=”57d7af918045b”]

Video Data

Technical Drawings
SK1975NO Design View

SK1975NC - 3" Γενικό Εξαεριστικό Ατμών- Normal Close

Product Description

Η ανθεκτική κατασκευή και ο σχεδιασμός υψηλής ροής καθιστούν αυτή τη βαλβίδα ιδανική επιλογή για τις απαιτήσεις ανάκτησης διαδοχικών ατμών όπου απαιτείται η διαμόρφωση Normal Close.

Ισχυρή κατασκευή του κελύφους από κράμα αλουμινίου δοκιμασμένο για αντοχή σε κέλυφος στα 5 bar.

 

– Συμμορφώνεται με το ευρωπαϊκό πρότυπο EN 13082: 2001 στις διαδικασίες σχεδιασμού και δοκιμής βαλβίδων.

 

– Θέση κλαπέ Normal Close.

 

– Υπερβαίνει τις απαιτήσεις του EN DROP TEST (EN 13082: 2001).

– Τα στεγανοποιητικά Viton είναι τα τυπικά για χειρισμό χωρίς προβλήματα με αμόλυβδη βενζίνη υψηλής περιεκτικότητας σε οκτάνια και πρόσθετα καυσίμων.

– Εσωτερικά εξαρτήματα από ανοξείδωτο χάλυβα για αυξημένη αντοχή στη διάβρωση.

 

– 8 κοχλίες στα 130mm PCD fixing.

Technical Data

MWP: 7 kPa

Βάρος βαλβίδας: 2,2 kg

Πίεση δοκιμής: 20kPa

Downloads

[wpdm_package id=2088 template=”57d7af918045b”]

Video Data

Technical Drawings
SK1975NC Design View

Στο κάτω άκρο της γραμμής βρίσκεται ο Ταχυσύνδεσμος Ανάκτησης Ατμών. Η ΚΑΛΥΜΝΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗ διαθέτει τον ταχυσύνδεσμο SK1976 ο οποίος είναι πλήρης με καπάκι και τρίοδη πνευματική βαλβίδα. Ο ταχυσύνδεσμος είναι πιστοποιημένος σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό πρότυπο EN13081. Περιλαμβάνει γυαλάκι για τον έλεγχο της παρουσίας υγρού καυσίμου στη γραμμή ατμών, ενώ στο κάτω μέρος υπάρχει βύσμα αποστράγγισης. Επιπλέον, ο σχεδιασμός του ταχυσύνδεσμου SK1976 διασφαλίζει την ελαχιστοποίηση της πτώσης πίεσης κατά τη διαδικασία μεταφοράς ατμών.

SK1976 - Ταχυσύνδεσμος Ανάκτησης Ατμών

Product Description

Σχεδιασμένο για να ελαχιστοποιεί την πτώση πίεσης και να μεγιστοποιεί την αποδοτικότητα της ανάκτησης των ατμών κατά το στάδιο 1Α και 1Β των εργασιών για τη ανάκτηση ατμών, ο σχεδιασμός της βαλβίδας αναγνωρίζεται διεθνώς ως το σημείο αναφοράς για ταχυσύνδεσμους ανάκτησης ατμών με κλαπέ.

-Ισχυρή κατασκευή του κελύφους από σκληρυμένο κράμα αλουμινίου που έχει δοκιμαστεί για αντοχή στο κέλυφος στα 25 bar

– Στερέωση φλάντζας TTMA 4 ” με 8 κοχλίες για ασφαλή στερέωση

– Συμμορφώνεται με το Ευρωπαϊκό Πρότυπο EN 13081: 2001 και API RP 1004: 2003 για απόλυτη συμβατότητα με ταχυσυνδέσμους ανάκτησης ατμών.

– Τα στεγανοποιητικά Viton είναι τα τυπικά για χειρισμό χωρίς προβλήματα με αμόλυβδη βενζίνη υψηλής περιεκτικότητας σε οκτάνια και πρόσθετα καυσίμων.

– Βιδωτό πώμα για αποστράγγιση υγρού από τον προσαρμογέα.

– Προσαρμογέας 4 σύμφωνα με τις προδιαγραφές CID-A-A-59326.

 

– Δείκτης στάθμης για έλεγχο της βαλβίδας για παρουσία υγρού.

Technical Data

MAWP: 7 kPa

Βάρος προσαρμογέα: 4 kgr

Πίεση δοκιμής: 20 kPa

Downloads

[wpdm_package id=2126 template=”57d7af918045b”]

Video Data

Technical Drawings
SK1976 Design View

Οι ταχυσύνδεσμοι ανάκτησης ατμών διασφαλίζουν το άνοιγμα και τη μεταφορά ατμών μέσω του ταχυσυνδέσμου VR του βυτιοφόρου. Η ΚΑΛΥΜΝΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗ έχει ταχυσυνδέσμους τόσο για το μονάδες ανάκτησης ατμών των εγκαταστάσεων φόρτωσης, όσο και για τις σωληνώσεις μεταφοράς ατμών στο σταθμό πλήρωσης. Διατίθενται διάφορες εκδόσεις για ευελιξία και προσαρμογή για κάθε ζήτηση του χρήστη.

A7 4x3 P – Σύνδεσμοι Ανάκτησης Ατμών

Product Description

Η στιβαρή κατασκευή από κράμα αλουμινίου και ανοξείδωτο ατσάλι μαζί με παραλλαγές που ταιριάζουν σε όλες τις ανάγκες, εγγυώνται την απρόσκοπτη συντήρηση των συνδέσμων ανάκτησης ατμών ΚΑΛΥΜΝΟΣ.

-Στιβαρή κατασκευή συνδέσμου από κράμα αλουμινίου.

 

– Ορειχάλκινα χερούλια με ανοξείδωτους δακτυλίους για την εξάλειψη των προβλημάτων φθοράς και διάβρωσης.

 

– Pin από ανοξείδωτο ατσάλι

 

– Τρεις παραλλαγές διαθέσιμες για διαφορετικούς τρόπους σύνδεσης του εύκαμπτου σωλήνα ανάκτησης ατμών.

Technical Data

Συζεύκτης ανάκτησης ατμών με κορμό σωλήνα 3 ”: 1,3 kg

Συζεύκτης ανάκτησης ατμού με αρσενικό 3 ”: 1,5 kg

Συζεύκτης ανάκτησης ατμών με θηλυκό 3 “: 2,0 kg

Downloads

[wpdm_package id=2140 template=”57d7af918045b”]

Video Data

Vapour Recovery Coupler w 3'' Hose Shank
Vapour Recovery Coupler w 3'' Female Adaptor
Vapour Recovery Coupler w 3'' Male Adaptor