Επίσκεψη στην SAMPI στην Ιταλία.

Την Τετάρτη στις 28 Φεβρουαρίου επισκεφτήκαμε την SAMPI spa στην Lucca της Ιταλίας, με σκοπό την ενημέρωση και εκπαίδευση πάνω στις τελευταίες εξελίξεις των μετρητικών συστημάτων. Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης μας ξεναγηθήκαμε στους χώρους αποθήκευσης, συναρμολόγησης, ποιοτικού ελέγχου και συσκευασίας, καθώς και στο τμήμα έρευνας και ανάπτυξης και στο τμήμα  πωλήσεων. Μας έγινε παρουσίαση της διαδικασίας εκτέλεσης παραγγελίας και δοκιμών αποδοχής,καθώς και της μεθοδολογίας που έχει αναπτύξει η SAMPI  για να ικανοποιεί τις υψηλότερες ποιοτικές απαιτήσεις των πελατών της. Η παραπάνω επίσκεψη δεν είναι μια μεμονωμένη κίνηση εκπαίδευσης, αλλά εντάσσεται σε ένα ολοκληρωμένο σύστημα επικοινωνίας που η SAMPI έχει αναπτύξει με σκοπό να παρέχει πάντα τις υψηλότερες υπηρεσίες υποστήριξης τόσο στους συνεργάτες της, όσο και στον τελικό χρήστη. Την πλήρη γκάμα των προϊόντων SAMPI-LIQUID CONTROLS EUROPE, θα την βρείτε στην Ελλάδα από την εταιρεία μας Kalymnos Fuel Engineering

Ευχαριστούμε για την φιλοξενία SAMPI!