Η KFE παράγει και προσφέρει ένα πλήρες φάσμα δεξαμενών συγκόλλησης λαιμού για τοποθέτηση φρεατίων. Διαθέσιμος θώρακας σύμφωνα με το πρότυπο EN13094 και άλλα διεθνή πρότυπα. Η κατασκευή μπορεί να γίνει σε αλουμίνιο, χάλυβα και ανοξείδωτο χάλυβα. Ειδικός εξοπλισμός διατίθεται επίσης κατόπιν αιτήματος.

SK4350Al - Ø 500mm Λαιμός ADR από αλουμίνιο

Περιγραφή προϊόντος

Το κολάρο αλουμινίου SK4350Al καλύπτει τις απαιτήσεις των κανονισμών ADR EN13094: 2008 και EN13317: 2001 και προσφέρει ασυναγώνιστα χαρακτηριστικά σχεδιασμού και εγκατάστασης.

– 24 έντονα Στερέωση Ø 9.5mm σε Ø530 PCD καλύπτει τις απαιτήσεις του EN13317: 2002 / A1.

– EN AW5182-H111 Φύλλο αλουμινίου 6mm καλύπτει τα κριτήρια πάχους του EN13094: 2008

– Το άνοιγμα εξαερισμού επιτρέπει την ασφαλή πλήρωση του χώρου δεξαμενής με τη μέγιστη χωρητικότητα.

– Η σήμανση κάθε ξεχωριστού λαιμού εξασφαλίζει στον κατασκευαστή δεξαμενών την ποιότητα και την ανιχνευσιμότητα του εγκατεστημένου υλικού.

– Η ευρεία επίπεδη επιφάνεια στεγανοποίησης επιτρέπει σωστή σφράγιση και σωστή τοποθέτηση του συγκροτήματος καλύμματος φρεατίου.

– Κατάλληλο για δεξαμενές αλουμινίου ADR Class 3 για τη μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων με τάση ατμών που δεν υπερβαίνει τα 110kPa @ 50oC (απόλυτη πίεση).

Τεχνικές πληροφορίες

Υλικό: EN AW5182-H111
Πίεση σχεδίασης: 250 kPa
Πάχος: 6 mm
Εσωτερική διάμετρος: 500 mm

Downloads

[wpdm_package id=1918 template=”57d7af918045b”]

Video Data

Τεχνικά σχέδια
SK4350Al Design View

SK4350St - Ø 500mm Steel ADR Weld Neckring

Product Description

The SK4350St steel weld neckring, covers the demands of the ADR EN13094:2008 and EN13317:2001 regulations and offers unrivalled design and installation features.

– 24 Bold Fixing Ø 9.5mm on Ø530 PCD covers the demands of EN13317:2002/A1.

– S235JR Steel Sheet of 5mm on top and 4mm on the sides covers the thickness criteria of EN13094:2008

– Vent Opening allows the safe filling of the tank compartment to the maximum capacity.

– Marking of each individual neckring assures the tank builder for the quality and traceability of the installed material.

– Wide Flat Sealing Surface made from thicker steel allows for correct sealing and proper installation of the manhole cover assembly.

– Suitable for Steel ADR Class 3 tanks for carrying dangerous goods with a vapour pressure not exceeding 110kPa@50oC (absolute pressure).

Technical Data

Material: S235JR
Design Pressure: 250 kPa
Thickness: 5 mm (top) 4 mm (sides)
Internal Diameter: 500 mm

Downloads

[wpdm_package id=1920 template=”57d7af918045b”]

Video Data

Technical Drawings
SK4350ST Design View