Καλύμματα Ανθρωποθυρίδων

Το KFE διαθέτει καλύμματα φρεατίων και φορτηγά που κατασκευάζονται σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά και διεθνή πρότυπα EN και με την ADR. Τα μοντέλα SK4500Al και SK4500St επικαλύπτονται στις μέσες συνολικές απαιτήσεις δοκιμής πτώσης, όπως καθορίζεται στα Ευρωπαϊκά πρότυπα EN13317, EN13314 και EN14596.

SK4500Al – Διάταξη καλύμματος φρεατίου φρεατίων αλουμινίου ADR Ø 500mm

Περιγραφή προϊόντος

Με βάση την εμπειρία της ΚΑΛΥΜΝΟΣ στην παραγωγή εξοπλισμού μεταφοράς υγρών καυσίμων, το κάλυμμα του φρεατίου SK4500Al καλύπτει τις απαιτήσεις των κανονισμών ADR και προσφέρει ασυναγώνιστα χαρακτηριστικά ασφάλειας και λειτουργίας.

– Η ισχυρή κατασκευή του συγκροτήματος υπερβαίνει τις απαιτήσεις της δοκιμής EN DROP (EN 13317: 2002).

– 24 έντονα Στερέωση Ø 9.5mm σε Ø530 PCD καλύπτει τις απαιτήσεις του EN13317: 2002 / A1.

– Διάταξη εξαέρωσης πίεσης / αναρρόφησης κενού με ενσωματωμένη προστασία κατά της ανατροπής.

– Βαλβίδα εκτόνωσης έκτακτης ανάγκης για την εξάλειψη της υπερπίεσης στο χώρο δεξαμενής σε περίπτωση πυρκαγιάς. Σχεδιασμένο και δοκιμασμένο σύμφωνα με τα πρότυπα EN14596: 2005 και EN13314: 2002. Ανακούφιση της πίεσης που έχει ρυθμιστεί στα 280 mbar και ικανότητα εξαερισμού έκτακτης ανάγκης 6500m3 / h, αέρα σε 350 mbar.

– Το άνοιγμα δύο σταδίων εξαλείφει τον κίνδυνο λόγω της υπολειπόμενης πίεσης του διαμερίσματος πριν από το πλήρες άνοιγμα του καλύμματος πλήρωσης.

– Ενισχύσεις εγκάρσιου βραχίονα κάτω από την πλάκα βάσης αυξάνουν την ακαμψία του συγκροτήματος.

– Ο ενσωματωμένος μηχανισμός κλειδώματος εξαλείφει τον κίνδυνο τυχαίου ανοίγματος πληροί τις απαιτήσεις του NTTC DOT 406 (49CFR 178.345-5).

– Θύρες εξαρτημάτων για την εγκατάσταση της ράβδου στάθμισης, του εξαερισμού ανάκτησης ατμού και του αισθητήρα υπερπλήρωσης.

Τεχνικά δεδομένα

Ρυθμιστή πίεσης P / V: 100 mbar
Σετ κενού αερισμού P / V: 10 mbar
Βάρος συναρμολόγησης φρεατίων: 13,5kg
Σετ πίεσης έκτακτης ανάγκης: 280 mbar
Χωρητικότητα εξαερισμού έκτακτης ανάγκης: 6500m3 / h στα 350 mbar

Λήψεις

Δεδομένα βίντεο

Τεχνικά Σχέδια
SK4500Al Design View

Προβολή σχεδίασης SK4500Al

SK4500ST – Συναρμολόγηση καλύμματος φρεατίων από ανθρακούχο κάδμιο 500 mm ADR

Περιγραφή προϊόντος

Με βάση την εμπειρία της KALYMNOS στην παραγωγή εξοπλισμού μεταφοράς υγρών καυσίμων, το κάλυμμα SK4500St καλύπτει τις απαιτήσεις των κανονισμών ADR και προσφέρει ασυναγώνιστα χαρακτηριστικά ασφάλειας και λειτουργίας. – Η ισχυρή κατασκευή του συγκροτήματος υπερβαίνει τις απαιτήσεις της δοκιμής EN DROP (EN 13317: 2002).

– 24 έντονα Στερέωση Ø 9.5mm σε Ø530 PCD καλύπτει τις απαιτήσεις του EN13317: 2002 / A1.

– Εξαεριστήρας πίεσης / αναρρόφησης κενού με ενσωματωμένη προστασία κατά της ανατροπής.

– Βαλβίδα εκτόνωσης έκτακτης ανάγκης για την εξάλειψη της υπερπίεσης στο χώρο δεξαμενής σε περίπτωση πυρκαγιάς. Σχεδιασμένο και δοκιμασμένο σύμφωνα με τα πρότυπα EN14596: 2005 και EN13314: 2002. Ανακούφιση της πίεσης που έχει ρυθμιστεί στα 280 mbar και ικανότητα εξαερισμού έκτακτης ανάγκης 6500m3 / h, αέρα σε 350 mbar.

– Το άνοιγμα δύο σταδίων εξαλείφει τον κίνδυνο λόγω της υπολειπόμενης πίεσης του διαμερίσματος πριν από το πλήρες άνοιγμα του καλύμματος πλήρωσης.

– Ενισχύσεις εγκάρσιου βραχίονα κάτω από την πλάκα βάσης αυξάνουν την ακαμψία του συγκροτήματος.

– Ο ενσωματωμένος μηχανισμός κλειδώματος εξαλείφει τον κίνδυνο τυχαίου ανοίγματος πληροί τις απαιτήσεις του NTTC DOT 406 (49CFR 178.345-5).

– Θύρες εξαρτημάτων για την εγκατάσταση της ράβδου στάθμισης, του εξαερισμού ανάκτησης ατμού και του αισθητήρα υπερπλήρωσης.

Τεχνικά δεδομένα

Ρυθμιστή πίεσης P / V: 100 mbar
Σετ κενού αερισμού P / V: 10 mbar
Βάρος συγκροτήματος φρεατίου: 16,5kg
Σετ πίεσης έκτακτης ανάγκης: 280 mbar
Χωρητικότητα εξαερισμού έκτακτης ανάγκης: 6500m3 / h στα 350 mbar

Λήψεις

Δεδομένα βίντεο

Τεχνικά Σχέδια

Η Μηχανική Καυσίμων Κάλυμνος διαθέτει καλύμματα φρεατίων και φορτηγά σύμφωνα με το αμερικανικό πρότυπο DOT MC406. Διατίθεται σε μεγέθη 16 “και 20” και υπάρχουν εκδόσεις για τοποθέτηση με βίδες ή σφίξιμο με βίδα. Όλα τα καλύμματα φρεατίων είναι εξοπλισμένα με κάλυμμα οπών πλήρωσης SK3250.

SK3400C – SK3400C – Ø 16” (400mm) Ανθρωποθυρίδες

Περιγραφή προϊόντος

Με βάση την εμπειρία της KALYMNOS στην παραγωγή εξοπλισμού μεταφοράς υγρών καυσίμων, το κάλυμμα του φρεατίου SK3400C καλύπτει τις απαιτήσεις του κανονισμού DOT 49CFR §178.345-5 και προσφέρει ασυναγώνιστα χαρακτηριστικά ασφάλειας και λειτουργίας.

– Η ισχυρή κατασκευή του συγκροτήματος υπερβαίνει τις απαιτήσεις της δοκιμής δυναμικής πίεσης TTMA RP Νο 81-02.

– Η στερέωση στυπώματος ελέγχεται για στεγανότητα σε 250 kPa (36 psig).

– Εξαεριστήρας πίεσης / αναρρόφησης κενού με ενσωματωμένη προστασία κατά της ανατροπής.

– Βαλβίδα εκτόνωσης έκτακτης ανάγκης για την εξάλειψη της υπερπίεσης στο χώρο δεξαμενής σε περίπτωση πυρκαγιάς. Σχεδιάστηκε και δοκιμάστηκε σύμφωνα με τα DOT 49CFR §178.345-5 και DOT 49CFR §178.346-3. Ανακούφιση της πίεσης που έχει ρυθμιστεί στα 230 mbar και ικανότητα εξαερισμού έκτακτης ανάγκης 2800m3 / h, αέρα στα 300 mbar.

– Το άνοιγμα δύο σταδίων εξαλείφει τον κίνδυνο λόγω της υπολειπόμενης πίεσης του διαμερίσματος πριν από το πλήρες άνοιγμα του καλύμματος πλήρωσης.

– 20 “διαθέσιμη ως SK3500C.

– Πλαίσιο κάλυψης αλουμινίου διαθέσιμο για μειωμένο βάρος.

– Ο ενσωματωμένος μηχανισμός κλειδώματος που διατίθεται προαιρετικά, εξαλείφει τον κίνδυνο τυχαίου ανοίγματος, πληροί τις απαιτήσεις του NTTC DOT 406 (49CFR 178.345-5).

– Accessory Ports options available for the installation of Dipstick. None to 3 ports can be offered for Dipstick, Sensor and Vapour Vent.

Technical Data

P/V vent set pressure: 100 mbar
P/V vent vacuum set: 10 mbar
Manhole assembly weight: 10.2kg
Emergency pressure set: 230 mbar
Emergency venting capacity: 2800m3/h at 300 mbar

Downloads

Video Data

Technical Drawings
SK3400C Design View

SK3400B – Ø 16” (400mm) Manhole Cover Assembly

Product Description

Based on the experience of KALYMNOS in producing liquid fuel transport equipment, the SK3400B manhole cover, covers the demands of the DOT 49CFR §178.345-5 regulation and offers unrivalled safety and operational features.

– Robust Construction of the assembly exceeds the requirements of the TTMA RP No. 81-02 Dynamic Pressure Surge Test.

– 24 Bold Fixing Ø 9.5mm on Ø432 PCD tested for liquid tightness at 250 kPa (36 psig).

– Pressure/Vacuum breather vent with integrated rollover protection against spillage.

– Emergency pressure relief valve to eliminate the excess pressure in the tank compartment in case of fire. Designed and tested in accordance to DOT 49CFR §178.345-5 and DOT 49CFR §178.346-3. Relieving pressure set at 230 mbar and emergency venting capacity of 2800m3/h, of air at 300 mbar.

– Two stages opening eliminates danger due to residual compartment pressure before fully opening of the fill cover.

– Galvanized Steel crossarm pins for rust-free service.

– Aluminium cover plate available for reduced weight.

– Integrated Locking mechanism available as optional, eliminates the danger of accidental opening meets the requirements of the NTTC DOT 406 (49CFR 178.345-5).

– Accessory Port for the installation of Dipstick, Vapour Recovery Vent and Overfill Sensor.

Technical Data

P/V vent set pressure: 100 mbar
P/V vent vacuum set: 10 mbar
Manhole assembly weight: 10.8 kg (St)  / 8.9 kg (Al)
Emergency pressure set: 230 mbar
Emergency venting capacity: 2800m3/h at 300 mbar

Downloads

Video Data

Technical Drawings
SK3400B Design View

KFE produces and offers a complete range of tanks welding neck for placing manholes. Available variants neck accordance with standard EN13094 and other international standards. The construction can be done in Aluminum, Steel and Stainless Steel. Special equipment is also available upon request.

SK4350Al – Ø 500mm Aluminum ADR Weld Neckring

Product Description

The SK4350Al aluminum weld neckring, covers the demands of the ADR EN13094:2008 and EN13317:2001 regulations and offers unrivalled design and installation features.

– 24 Bold Fixing Ø 9.5mm on Ø530 PCD covers the demands of EN13317:2002/A1.

– EN AW5182-H111 Aluminum Sheet of 6mm covers the thickness criteria of EN13094:2008

– Vent Opening allows the safe filling of the tank compartment to the maximum capacity.

– Marking of each individual neckring assures the tank builder for the quality and traceability of the installed material.

– Wide Flat Sealing Surface allows for correct sealing and proper installation of the manhole cover assembly.

– Suitable for Aluminum ADR Class 3 tanks for carrying dangerous goods with a vapour pressure not exceeding 110kPa@50oC (absolute pressure).

Technical Data

Material: EN AW5182-H111
Design Pressure: 250 kPa
Thickness: 6 mm
Internal Diameter: 500 mm

Downloads

Video Data

Technical Drawings
SK4350Al Design View

SK4350St – Ø 500mm Steel ADR Weld Neckring

Product Description

The SK4350St steel weld neckring, covers the demands of the ADR EN13094:2008 and EN13317:2001 regulations and offers unrivalled design and installation features.

– 24 Bold Fixing Ø 9.5mm on Ø530 PCD covers the demands of EN13317:2002/A1.

– S235JR Steel Sheet of 5mm on top and 4mm on the sides covers the thickness criteria of EN13094:2008

– Vent Opening allows the safe filling of the tank compartment to the maximum capacity.

– Marking of each individual neckring assures the tank builder for the quality and traceability of the installed material.

– Wide Flat Sealing Surface made from thicker steel allows for correct sealing and proper installation of the manhole cover assembly.

– Suitable for Steel ADR Class 3 tanks for carrying dangerous goods with a vapour pressure not exceeding 110kPa@50oC (absolute pressure).

Technical Data

Material: S235JR
Design Pressure: 250 kPa
Thickness: 5 mm (top) 4 mm (sides)
Internal Diameter: 500 mm

Downloads

Video Data

Technical Drawings
SK4350ST Design View

Necessary equipment for all tank vehicles in Class 3, valves and breathing SK2100 SK3100 exceed the requirements of the standard EN14595 and provide the necessary protection to the B / O both during normal operation and in emergency situations.

SK3100 – 1¼” Pressure and Vacuum Breather Vent

Product Description

Incorporated in all SK3000 & SK4500 series manhole cover assemblies and available also separately, the 1¼” SK3100 Pressure and Vacuum Breather Vent provides breathing for tankers including roll over spillage protection.

– Robust Construction of the assembly exceeds the requirements of EN DROP TEST (EN 14595:2002).

– Conforms EN 14595:2005 European standard in design and construction.

– Flame Trap Strainer for the prevention of the flame passage.

– High Flow through the 1¼” airways. Rated venting capacity of 100 m3/h at 30 kPa overpressure and 20 m3/h at 3 kPa vacuum.

– Overturn Protection through seal off valve.

– Viton Seals are standard for compatibility with unleaded petrol.

– Relieving Pressure settings selection available depending on any special needs. Coming as standard to 10kPa pressure – 1kPa vacuum relief.

– 1¼” NPT and BSP connections for compatibility with a wide range of manhole cover assemblies.

– 8 bold on 130mm PCD fixing.

Technical Data

P/V vent set pressure: 100 mbar
Overpressure venting capacity: 100 m3/h at 300 mbar
P/V vent vacuum set: 10 mbar
Vacuum venting capacity: 20 m3/h at 30 mbar
P/V vent weight: 0.54 kg

Downloads

Video Data

Technical Drawings
SK3100 Design View

SK2100 – 2″ Pressure and Vacuum Breather Vent

Product Description

Incorporated in all SK3000 & SK4500 series manhole cover assemblies and available also separately, the 2” SK2100 Pressure and Vacuum Breather Vent provides breathing for tankers including roll over spillage protection.

– Robust Construction of the assembly exceeds the requirements of EN DROP TEST (EN 14595:2002).

– Conforms EN 14595:2005 European standard in design and construction.

– Flame Trap covering the requirements of the LGBF class.

– High Flow through the 2” airways. Rated venting capacity of 250 m3/h at 30 kPa overpressure and 80 m3/h at 3 kPa vacuum.

– Overturn Protection through seal off valve.

– Viton Seals are standard for compatibility with unleaded petrol.

– Relieving Pressure settings selection available depending on any special needs

– 2’’ BSP for installation in SK3000 & SK4500 series manhole cover fillcap.

– 8 bold on 130mm PCD fixing.

Technical Data

P/V vent set pressure: 100 mbar
Overpressure venting capacity: 250 m3/h at 300 mbar
P/V vent vacuum set: 10 mbar
Vacuum venting capacity: 80 m3/h at 30 mbar
P/V vent weight: 0.6 kg

Downloads

Video Data

Technical Drawings
SK2100 Design View

Necessary in each compartment for reliable level control, the KFE has mechanical volumetric rods made from high quality anodised aluminum with simple and reliable locking mechanism. Available in lengths from 1m to 3m.

SK2200B|SK2200T – Aluminum Gauging Dipstick

Product Description

Durable construction of aluminium alloy along with anodized replaceable sticks make the SK2200 Dipstick assembly the simplest solution for accurate physical measuring of the tank’s content. It comes in two variants SK2200B for bold fixing and SK2200T for threaded fixing.

– Durable Construction of the body made of aluminium alloy.

– Bolded or Threaded fixing available.

– Anodized aluminium replaceable measuring sticks.

– Spring Loaded sealing mechanism.

– Drop Test approved for safety in case of tank overturn.

– Easy Installation – fits in the standard accessory ports of the SK3000 & SK4500 manhole cover series

Technical Data

SK2200T 2m long Threaded Dipstick Assembly: 1.6kg
SK2200B 2m long Bolded Dipstick Assembly: 1.8kg

Downloads

Video Data

Technical Drawings
SK2200B & SK2200T Design Views